Despre noi

Odată cu dezvoltarea oraşului Bucureşti a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolarede pe raza oraşului. Astfel că în noiembrie 1980 a fost înfiinţată Şcoala Generală nr. 2.
Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie.

Istoric

 Școala Gimnazială Nr. 2 a fost înființată in anul 1980. Școala este situată pe strada Lacul Bucura nr. 14, sector 5, București, sediul școlii fiind amplasat într-o curte generoasă de peste 5000mp; corpurile de clădire sunt compuse din clădirea principală cu trei etaje și sala de sport nou renovată și dotată cu toate echipamentele sportive moderne. În aer liber sunt amenajate două terenuri de sport.

Şcoala a fost renovată în anul 2011 prin Programul de reabilitare a învăţământului preuniversitar, program derulat de Primăria Municipiului Bucureşti cu sprijinul BEI; din anul 2014 este ordonator terțiar de credite. În anul 2020 şcoala a fost rezugrăvită în totalitate, grupurile sanitare au fost renovate, arhiva şcolii a fost complet revizuită conform legislației în vigoare, iar toate spaţiile au fost igienizate sistematic din cauza pandemiei generate de virusul SARS-Cov-2.

 

Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială Nr. 2 se organizează în jurul a patru tipuri fundamentale de învăţare, considerate ca nişte piloni ai educaţiei:

  • a învăţa să înveți, reprezentând dobândirea instrumentelor cunoaşterii;
  • a învăţa să faci, în aşa fel încât individul să intre în relaţie cu mediul înconjurător;
  • a învăţa să trăieşti împreună cu alţii, pentru a coopera cu alte persoane, participând la activităţile umane, fie ele şi realizate prin mijloace IT;
  • a învăţa să fii, un element important care rezultă din primele trei.

Dacă până acum educaţia s-a concentrat pe a învăţa să ştii şi, în mică măsură, pe a învăţa să faci; considerăm că o şcoală modernă trebuie să ofere instrumentele necesare (metode, stiluri dinamice, interactive) dezvoltării elevului atât pe plan cognitiv cât şi pe plan emoțional. Educaţia nu înseamnă cât de mult ai reţinut, şi nici măcar cât de multe cunoşti. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii.

Viziunea Scolii Gimnaziale Nr. 2 are ca filon central crezul că educația presupune şi o oarecare intuiție a structurii celui educat. Ceea ce înseamnă că elevii trebuie respectați cunoscându-le valorile şi implementându-le pe cele tradiționale împletite cu valorile unei societăți democratice.

Misiunea școlii

Şcoala Gimnazială Nr. 2 acordă şanse egale la educaţie şi învățătură tuturor copiilor, oferind condiţii ca fiecare elev să-şi însuşească cunoştiinţele de bază pentru a se forma ca cetăţean cu principii moral-civice sănătătoase în concordanță cu spiritul valorilor democratice ale Uniunii Europene.

Totodată şcoala pune accentul pe formarea cadrelor didactice capabile să promoveze idei noi pentru a transforma şcoala într-un loc plăcut de educaţie şi instruire accesibil elevilor şi comunităţii locale; acest lucru se realizează prin implicarea activă a părinţilor în activităţile şi procesul decizional al şcolii şi prin colaborarea reală cu Consiliul Local şi Primăria Sectorului 5.

Cadre didactice

Lista personalului din unitate.

Vasile Marian

DIRECTOR,
PROFESOR FILOSOFIE, LOGICĂ,
ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE,
GRAD DIDACTIC DOCTORAT

Pietraru Mihai-Adrian

DIRECTOR ADJUNCT,
PROFESOR MATEMATICĂ,
GRAD DIDACTIC II

Bocman Mariana-Denisa

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,
GRAD DIDACTIC I

Țânțaru Cristimonia

PROFESOR MATEMATICĂ

Călae Claudia

PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,
GRAD DIDACTIC I

Condrache Gabriela

PROFESOR LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ,
GRAD DIDACTIC I

Simu Tiberiu Valer

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ,
GRAD DIDACTIC I

DAN ANDREI

PROFESOR
EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ

DOGARU FLORIN-IULIAN

PROFESOR FIZICĂ

Ghiță Daniela

PROFESOR PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR,
GRAD
DIDACTIC:
DEFINITIVAT

Cocioabă Diana

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,
GRAD DIDACTIC: DEFINITIVAT

Dan Alina

PROFESOR RELIGIE

JARCĂ VASILE

PROFESOR EDUCAȚIE FIZICĂ,
GRAD DIDACTIC I

Alexandru Andra

PROFESOR LIMBA ENGLEZĂ

Negulescu Gina-Maria

PROFESOR PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR

Soare Elena

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,
GRAD DIDACTIC I

Burhală Andrei

PROFESOR T.I.C.

Stoicescu Carmen

PROFESOR PENTRU
ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR

Vasile Paula-Tatiana

PROFESOR GEOGRAFIE,
GRAD DIDACTIC: DEFINITIVAT

TUDOR ALINA

PROFESOR EDUCAȚIE PLASTICĂ

TABEL NOMINAL CADRE DIDACTICE

An școlar 2021-2022 | MUNINCIPIUL BUCUREȘTI

Ofertă educațională

An școlar 2021-2022

Invățământ primar

Invățământ gimnazial

Activitatea la ciclurile primar şi gimnazial se desfăşoară într-o singură locaţie, având:

Pentru siguranţa elevilor şi a spaţiilor şcolare unitatea este dotată cu:

30

Cadre didactice

1800

Absolvenți

90

Proiecte

150

Elevi

Contact

Documente recente

ȘCOALA NR.2 BUCUREȘTI

Odată cu dezvoltarea oraşului Bucureşti a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza oraşului. Astfel că în noiembrie 1980 a fost înfiinţată Şcoala Generală nr. 2. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie.