Clasa pregătitoare

Cele mai recente informații, documente pentru clasa pregătiaore 2022-2023.

Informații

Precizări CMBRAE evaluare clasa pregătitoare 2022

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare Anul școlar 2022-2023

Procedura ISMB nr. 6906 din 23.03.2022 verificare criterii specifice de departajare la cls. pregătitoare an 2022-2023

Raport cu locurile rămase libere după prima etapă MUNICIPIUL BUCUREŞTI Clasa pregătitoare - An școlar 2022-2023

Lista copiilor admiŞi la Clasa pregătitoare - An școlar 2022-2023

Program de completare a cererilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare an școlar 2022-2023

Acte necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare an școlar 2022-2023

Criterii specifice privind înscrierea în învățământul primar an școlar 2022-2023

OPIS Dosar 2022

Plan de școlarizare clasa pregătitoare an școlar 2022-2023

îNSCRIEREA îN îNVățăMâNTUL PRIMAR PENTRU ANUL șCOLAR 2022-2023

program ziua porților deschise

Contact

Documente recente

ȘCOALA NR.2 BUCUREȘTI

Odată cu dezvoltarea oraşului Bucureşti a apărut necesitatea extinderii reţelei şcolare de pe raza oraşului. Astfel că în noiembrie 1980 a fost înfiinţată Şcoala Generală nr. 2. Aceasta a început să funcţioneze într-un local propriu, nou construit pentru această destinaţie.